Sekolah Ugama Radin Mas

STRUCTURE AND CONTENT
All SURM part-time books are in malay and all classes are conducted in malay.

Asas 1 Tauhid Akhlak Iqra’/Al-Quran
 • Allah
 • Allah ada
 • Allah Esa
 • Allah Wujud Sendiri
 • Allah Tidak Serupa Makhluk
 • Allah Tuhan Yang Maha Berkuasa
 • Allah Tuhan Yang Mengetahui
 • Rukun Islam
 • Dua Kalimah Syahadat
 • Rukun Iman
 • Kebersihan
 • Kebersihan Badan
 • Kebersihan Pakaian
 • Kebersihan Makanan
 • Kebersihan Rumah
 • Kebersihan Madrasah
 • Kebersihan Masjid
 • Kebersihan Negara
 • Taat Kepada Allah Dan Rasul
 • Taat Kepada Ibu Bapa
 • Taat Kepada Ketua
 • Kawan Yang Mulia
 • Kawan Dan Jiran
 • Keluarga
 • Recitation of Iqra’/ Al-Quran (Students are assessed according to their ability and pace).
Fiqh Sirah Memorisation of Surah
 • Bersuci
 • Berwudhu’
 • Doa Selepas Berwudhu’
 • Solat Fardhu’
 • Solat Zohor
 • Zikir Selepas Solat
 • Doa Selepas Solat
 • Solat Maghrib
 • Solat Subuh
 • Doa Qunut
 • Nabi & Rasul
 • Nabi Muhammad
 • Bapa Nabi Muhammad
 • Ibu Nabi Muhammad
 • Paman Nabi Muhammad, Abu Thalib
 • Nabi Muhammad Waktu Muda
 • Nabi Muhammad Berumahtangga
 • Nabi Muhammad Selesaikan Perbelahan
 • Nabi Muhammad Menerima Wahyu
 • Nabi Muhammad Mengajarkan Agama
 • Nabi Muhammad Berpindah
 • Nabi Muhammad Menakluk Kota Mekah
 • Nabi Muhammad Membuat Haji
 • Nabi Muhammad Wafat
 • Memorisation of Surah from Surah An-Nas – Surah Al-Kautsar (Students are assessed according to their ability and pace).

 

Asas 2 Tauhid Akhlak Iqra’/Al-Quran
 • Rukun-Rukun Islam
 • Mengenal Solat
 • Mengenal Zakat
 • Mengenal Puasa
 • Mengenal Haji
 • Rukun-Rukun Iman
 • Allah Mendengar
 • Allah Melihat
 • Allah Berkata-Kata
 • Allah Hidup
 • Allah Kekal
 • Taat Kepada Allah
 • Taat Kepada Rasul
 • Taat Kepada Ibu Bapa
 • Taat Kepada Guru
 • Taat Kepada Ketua
 • Adab Berkawan
 • Adab Berjiran
 • Adab Kepada Orang Tua
 • Adab Di Dalam Masjid
 • Adab Di Dalam Majlis
 • Recitation of Iqra’/ Al-Quran (Students are assessed according to their ability and pace).
Fiqh Sirah Memorisation of Surah
 • Jenis-jenis Air
 • Air Yang Tidak Boleh Digunakan
 • Bersuci
 • Najis
 • Cara Mencuci Najis
 • Wudhu’
 • Doa Selepas Wudhu’
 • Azan & Qamat
 • Doa Selepas Azan
 • Cara Bersolat
 • Solat Berjemaah
 • Keputeraan Nabi Muhammad
 • Ayah Nabi Muhammad
 • Ibu Nabi Muhammad
 • Datuk Nabi Muhammad
 • Paman Nabi Muhammad
 • Ibu Susuan Nabi Muhammad
 • Pelayaran Pertama Ke Negeri Syam
 • Allah Memelihara Nabi Muhammad
 • Nabi Muhammad Pada Masa Muda
 • Pelayaran Kedua Ke Negeri Syam
 • Pernikahan Nabi Muhammad
 • Putera-Puteri Nabi Muhammad
 • Menyelesaikan Perbalahan
 • Nabi Muhammad Mendapat Wahyu
 • Memorisation of Surah from Surah Al-Fajr – Surah Al-Insyiqaq (Students are assessed according to their ability and pace).

 

Asas 3 Tauhid Akhlak Iqra’/Al-Quran
 • Percaya Kepada Allah
 • Allah Ada
 • Allah Sedia Ada
 • Allah Kekal
 • Allah Tidak Serupa Makhluk
 • Allah Berdiri Sendiri
 • Allah Tuhan Yang Maha Esa
 • Allah Berkuasa
 • Allah Berkehendak
 • Allah Maha Mengetahui
 • Allah Hidup
 • Allah Maha Mendengar
 • Allah Maha Melihat
 • Allah Berkata-Kata
 • Sifat Benar
 • Tolong Menolong
 • Berjimat Cermat
 • Menjaga Masa
 • Buruknya Sifat Pengotor
 • Jangan Mencuri
 • Jangan Mengejek
 • Recitation of Iqra’/ Al-Quran (Students are assessed according to their ability and pace).
Fiqh Sirah Memorisation of Surah
 • Wudhu’
 • Sunat-Sunat Wudhu’
 • Makruh Wudhu’
 • Yang Membatalkan Wudhu’
 • Solat
 • Waktu-Waktu Solat
 • Syarat-Syarat Solat
 • Rukun-Rukun Solat
 • Sunat-Sunat “Ab-adh”
 • Sunat-Sunat “Hai-at”
 • Perkara-Perkara Makruh Semasa Solat
 • Perkara-Perkara Yang Membatalkan Solat
 • Nabi Muhammad Mula Mengajarkan Agama Islam
 • Kaum Quraisy Menentang
 • Hijrah Pertama Ke Habsyah
 • Hamzah Memeluk Agama Islam
 • Umar Memeluk Agama Islam
 • Kaum Muslimin Dipulaukan
 • Hijrah Kedua Ke Negeri Habsyah
 • Berdakwah Ke Negeri Taif
 • Isra’ & Mi’raj
 • Memorisation of Surah from Surah Al-Qari’ah – Surah Al-‘Alaq(Students are assessed according to their ability and pace).

 

Asas 4 Tauhid Akhlak Iqra’/Al-Quran
 • Allah Tuhan Yang Sebenar
 • Allah Maha Sempurna
 • Sifat Wujud
 • Sifat Qidam
 • Sifat Baqa’
 • Sifat Mukhalafatuhu Lilhawadith
 • Sifat Qiyamuhu Binafsih
 • Sifat Wahdaniyyah
 • Sifat Qudrat
 • Sifat Iradat
 • Sifat Ilmu
 • Sifat Hayat
 • Sifat Samak
 • Sifat Basar
 • Sifat Kalam
 • Percaya Kepada Malaikat
 • Mengenal Sepuluh Malaikat
 • Percaya Kepada Kitab Allah
 • Murah Hati
 • Adil
 • Bertolak Ansur
 • Bersatu Padu
 • Akibat Berbohong
 • Jangan Suka Berkhianat
 • Jangan Suka Bergaduh
 • Jangan Suka Berkasar
 • Recitation of Iqra’/ Al-Quran (Students are assessed according to their ability and pace).
Fiqh Sirah Memorisation of Surah
 • Bersuci Daripada Hadas
 • Hadas Besar
 • Haid & Nifas
 • Lafaz Niat Mandi Hadas
 • Larangan Semasa Berhadas
 • Solat Sunat
 • Solat Rawatib
 • Solat Witr, Solat Dhuha, Solat Tahiyatul Masjid
 • Solat Tarawih, Solat Aidin
 • Solat Khusuf, Solat Kusuf
 • Solat Istisqa’
 • Solat Jemaah
 • Solat Jumaat
 • Penduduk Madinah
 • Perjanjian Aqabah Yang Pertama
 • Perjanjian Aqqbah Yang Kedua
 • Nabi Muhammad Berhijrah Ke Madinah
 • Nabi Muhammad Tiba Di Madinah
 • Memorisation of Surah from Surah At-Tin – Surah Al-Balad (Students are assessed according to their ability and pace).

 

Asas 5 Tauhid Akhlak Iqra’/Al-Quran
 • Percaya kepada Rasul
 • Percaya Kepada Hari Kiamat
 • Padang Mahsyar
 • Al-Hisab dan Al-Mizan
 • As-Sirath dan Al-Haudh
 • An-Nar dan Al-Jannah
 • Pentingnya Berdikari
 • Amanah
 • Ikhlas
 • Jangan Menipu
 • Jangan Meniru Buta
 • Akibat Buruk Meniru Buta
 • Jangan Membazir
 • Jauhi Perbuatan Keji
 • Recitation of Iqra’/ Al-Quran (Students are assessed according to their ability and pace).
Fiqh Sirah Memorisation of Surah
 • Bersuci
 • Bahagian Air
 • Al-Istinjak
 • At-Tayammum
 • Solat Lima Waktu
 • Solatul Qasar Dan Jamak
 • Bersolat Menghormati Waktu
 • Makmum Muafiq & Masbuq
 • Urusan Fardu Kifayah
 • Cara Solat Jenazah
 • Bacaan Wirid Selepas Solat
 • As-Saum
 • Syarat-Syarat Sah Puasa
 • Kerja-Kerja Awal Nabi Muhammad Di Madinah
 • Kaum Munafik
 • Sikap Musyrikin Mekah
 • Perang Badar Besar
 • Perang Uhud
 • Perang Al-Khandak atau Al-Ahzab
 • Nabi Muhammad Bertindak Terhadap Kaum Yahudi
 • Memorisation of Surah from Surah Al-Fajr – Surah Al-Insyiqaq (Students are assessed according to their ability and pace).

 

Asas 6 Tauhid Akhlak Iqra’/Al-Quran
 • Mengenal Allah
 • Sifat-Sifat 20 Wajib Allah
 • Sifat Jaiz Harus Bagi Allah
 • Percaya Kepada Takdir Allah
 • Menghormati Ibu Bapa
 • Menghormati Keluarga
 • Menghormati Jiran
 • Memilih Kawan
 • Menepati Janji
 • Rajin Berusaha
 • Berani
 • Murah Hati
 • Jangan Bersifat Riak
 • Jangan Bersifat Ujub
 • Sifat-Sifat Orang Yang Tidak Setia & Rugi
 • Sifat Orang Setia & Berjaya
 • Recitation of Iqra’/ Al-Quran (Students are assessed according to their ability and pace).
Fiqh Sirah Memorisation of Surah
 • Mengenal Hukum Syarak
 • As-Saum
 • Fardhu-Fardhu Puasa
 • Sunnat-Sunnat Puasa
 • Perkara-Perkara Yang Membatalkan Puasa
 • Zakat
 • Syarat-Syarat Wajib Zakat
 • Nisab & Kadar Zakat
 • Zakat Fitrah
 • Haji & Umrah
 • Amalan Haji & Umrah
 • Larangan Semasa Ihram
 • Makanan Yang Halal
 • Makanan Yang Haram
 • Hukum Menyembelih
 • Korban & Aqiqah
 • Sejarah Nabi Muhammad Sebelum Hijrah
 • Nabi Muhammad Di Madinah
 • Perang Bani Al-Mustaliq
 • Cerita Dusta (Tuduhan Terhadap Isteri Nabi)
 • Peristiwa di Hudaibiah
 • Perjanjian Hudaibiah
 • Seruan Kepada Pembesar-Pembesar Negara
 • Perang Khaibar
 • Perang Muktah
 • Menakluk Kota Mekah
 • Perang Hunain
 • Perang Tabuk
 • Haji Alwida’ & Wafatnya Rasulullah
 • Memorisation of Surah from Surah Al-Mutaffifin – Surah An-Naba (Students are assessed according to their ability and pace).

 

Lanjutan 1 – Lanjutan 3 Tauhid Akhlak Iqra’/Al-Quran
 • Modul 1: Pengertian Tauhid & Iman
 • Modul 2: Kepercayaan Kepada Allah SWT
 • Modul 3: Kepercayaan Kepada Malaikat
 • Modul 4: Kepercayaan Kepada Kitab Allah SWT
 • Modul 5: Kepercayaan Kepada Nabi Dan Rasul
 • Modul 6: Kepercayaan Kepada Hari Kebangkitan
 • Modul 7: Kepercayaan Kepada Qadak & Qadar
 • Modul 8: Perkara-Perkara Asas Yang Membatalkan Keimanan
 • Modul 1: Pengertian Akhlak
 • Modul 2: Hubungan Dengan Allah SWT
 • Modul 3: Hubungan Sesama Manusia
 • Modul 4: Hubungan Terhadap Alam Sekitar
 • Recitation of Iqra’/ Al-Quran (Students are assessed according to their ability and pace).
Fiqh Sirah Memorisation of Surah
 • Modul 1: Taharah
 • Modul 2: Solat
 • Modul 3: Puasa
 • Modul 4: Zakat
 • Modul 5: Haji & Umrah
 • Modul 6: Korban & Aqiqah
 • Modul 7: Muamalat
 • Modul 8: Munakahat & Faraid
 • Modul 1: Zaman Sebelum Islam & Kebangkitan Rasulullah S.A.W
 • Modul 2: Zaman Selepas Kenabian
 • Modul 3: Zaman Selepas Hijrah Ke Madinah
 • Modul 4: Zaman Pemerintahan Khulafa Rasyidin
 • Modul 5: Zaman Pemerintahan Umayyah Dan Abasiyyah
 • Memorisation of Selected Surah-Surah from the Al-Quran; Surah Yasin, Surah Al-Waqiah & etc. (Students are assessed according to their ability and pace).
ENTRY REQUIREMENT
 • 7 years old – 16 years old
 • Able to read the Iqra’/ Al-Quran (for transferred students who wished to join the upper primary & secondary level)
DELIVERY AND ASSESSMENT METHODS
 • Students are assessed by combination of attendance and examinations (common test 1 & 2, mid-year examination and end-of-year examination).
PROGRAMME FEE
 • Registration Fee: $20 (one-time payment)
 • Misc Fee: $30
 • Primary Level: $40/month
 • Secondary Level: $45/month

Download form and send it to info@bapa.org.sg

Program Fee

Registration Fee: $20 (one-time payment)
Misc Fee: $30
Primary Level: $40/month
Secondary Level: $45/month

ABOUT BAPA

Badan Agama Dan Pelajaran Radin Mas (BAPA) or Religious & Educational League Of Radin Mas, is a non-profit social organisation formed in 1957 and was registered as a society on the 6th of Aug 1960. Our original objectives was to uplift the education and economic status of the residence of Radin Mas district by providing access to affordable education, both religious and academic.

Quick Contact

 • CALL:
  +65 6278 7750 | +65 8822 1864
 • EMAIL: info@bapa.org.sg
 • VISIT: Kembangan Court, 5 Jalan Masjid #01-09 418924 Singapore

Social